Quy trình điều trị

22/09/2020

QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ

  • Bước 1: Thăm khám, tư vấn

  • Bước 2: Làm sạch da 

  • Bước 3: Điều trị bằng công nghệ BeS MELAS 

  • Bước 4: Đắp mặt nạ Nano và chiếu ánh sáng 

  • Bước 5: Kết thúc quy trình.