Quy trình điều trị

21/09/2020

Quy trình điều trị

  • Bước 1: Thăm khám, tư vấn 
  • Bước 2: Làm sạch da 
  • Bước 3: Điều trị bằng công nghệ BeS MELAS 
  • Bước 4: Đắp mặt nạ Nano + chiếu ánh sáng 
  • Bước 5: Kết thúc quy trình.