Quy trình điều trị

21/09/2020

Quy trình điều trị

  • Bước 1: Thăm khám, tư vấn 
  • Bước 2: Vệ sinh vùng trị liệu 
  • Bước 3: Điều trị rạn với công nghệ AA Siêu vi điểm 
  • Bước 4: Làm sạch vùng da, kết thúc quy trình 
  • Bước 5: Hướng dẫn chăm sóc da tại nhà