Quy trình điều trị

30/09/2020

Quy trình điều trị

  • Bước 1: Thăm khám, tư vấn 
  • Bước 2: Lên phác đồ trị liệu 
  • Bước 3: Vệ sinh da và chuẩn bị cơ bản 
  • Bước 4: Thực hiện căng da HiFu 
  • Bước 5: Kết thúc quy trình, hướng dẫn chăm sóc da tại nhà.